دوشنبه، 25 تیر 1403

اسماعیل شمس

ما با که نشینیم که یاران همه رفتند؟

در طول سال گذشته و فروردین امسال شمار زیادی از شخصیت‌های فرهنگی کُرد را از دست دادیم که خیلی زودتر از عهد پیری رٶیایشان را به گور بردند و ما را در حسرت خود تنها گذاشتند که همین‌جا به روحشان درود می‌فرستم و به بازماندگان و دوستدارانشان تسلیت می‌گویم. ...

مریوان- ناصر کانیسانانی

همتی که محتاجان از آن بی‌نصیب هستند

سازمان صداوسیما نهادی با موقعیتی برتر در کشور و دارای قدرت و اختیارات فراوان و بودجه کافی است تأدیه حقوق مشروع ما برای این نهاد بسیار آسان و سهل است خاصه اینکه ضوابط شرعی و قانون مدنی هم بر آن تأکید دارد. ...

برای سلام اسماعیل سرخ

زاگرس در ‌تو لانه گزیده

اصلا تو، زنده بود خود زاگرسی؛ زاگراس در وجودت عجین شده و این در نشست و برخاست روزانه‌ات، بازتاب دارد. دل‌شوره و دل‌نگران همیشه گیاهان، درختان، حیات ‌وحش و نقش و نگار‌های شناخته نشده کردستان هستی. ...

ناصر کانیسانانی

برگی نانوشته از تاریخ کردستان/ نقدی بر سریال سنجرخان

حکومت‌های قاجار و پهلوی هیچگاه نسبت به کردستان صادق نبوده و شخصیت‌های این منطقه را با توجه به روح آزادگی که در نهادشان بوده دشمن فرض کرده و به لطایف‌الحیل آنها را از بین برده‌اند تا دیگران را بترسانند و به تبعیت وا دارند. ...