دوشنبه، 25 تیر 1403

شجاع حسین‌زاده *

جامعه در تب و تاب سکه‌های دیجیتال

دو نکته باعث می‌شد مردم از جمع‌آوری سکه دست نکشند. اول اینکه این ربات از طرف تلگرام تیک آبی داشت که به معنای تایید از جانب تلگرام بود. دوم، یکی از کاربران فعال این بازی پاول دروف، صاحب تلگرام، بود. ...

نجمه سیددخت

پیشینۀ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﻴﺎت در ایران و جهان/ به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات

در ﺳﺎل 1560 میلادی ژان ﻧﻴﻜﻮت ﺳﻔﻴﺮ پرتغال؛ ﺗﻮﺗﻮن را ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان دارویی ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﺮدرد پادشاه فرانسه ﺑﻪ آن ﻛﺸﻮر میﻓﺮﺳﺘﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ توتون را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه‌اش، ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﺎﻧﺎ Nicotiana ﻧﺎمگذاری ﻛﺮدﻧﺪ. ...

عماد کریمیان

پرده‌ی خاموشی بر بزرگترین سینمای روباز دنیا

علاوه بر کم‌توجهی به هنر و برنامه‌های هنری، از سوی برخی از مسوولان این بخش، این سینما از نظر فنی هم با مشکلاتی روبرو باشد. فرسودگی تجهیزات و عدم رسیدگی به آنها، باعث از بین رفتن کارایی و کاهش کیفیت پخش فیلم در آن شده و سینما به حال خود رها شده است. ...

صدیق مینایی*

سریال سنجرخان معرف افتخار مقاومت ملی یا نمایش جعل و انکار

تاریخ‌نگاری ایران زمین و تدوین زندگی‌نامه بزرگان ایران زمین حکایتی تلخ از بی‌مهری در حق کورد دارد که این رویکرد می‌‌تواند معلول علل مشکوک و متفاوت باشد، ماهیت هر کدام از برنامه‌‌های تاریخی و مستندات تلویزیونی، مقالات رسانه‌‌ای و کتب تدوین شده توسط غیر ...

محقق و نویسنده: دکتر بهزاد دافعی و خانم نسرین عزیزی

«کوماسی» کانون کشمکش‌های تاریخی

کوماسی در اصل نام یک طایفه‌ای از ایل کرد ایران و تقریباً مرکب از 200 خانوار است و در کوه و دامنه سکونت دارند. ...

صدیق مینایی*

یورش «دایره» به ساحت مقدس عرفان و شهادت دف

حوزه موسیقی یکی از بسترهای اصلی نمایش اصالت و غنای فرهنگی ملل و ابزاری است برای پیشبرد سیاست‌‌‌‌های اقتصادی (اشتغالزائی و افزایش درآمد) که در نهایت منجر به تقویت دیپلماسی فرهنگی و پایداری شاخص‌‌‌‌های اقتصادی می‌‌‌‌شود اما این رویکرد نباید وارد موسیقی ...

بهزاد احمدی

ادبیات ساکت روشنفکران ‌در برابر بی‌اعتقادی به گفتمان

گفتمان، گنجه فرسوده بسته با قفل آهنینْ دربسته نیست، به قول “استفنی تیلور”: «گفتمان، از اساسی‌ترین مفاهیم اندیشه مدرن در علوم انسانی و اجتماعی است. گفتمان شیوه‌ای از تفکر، ممارست فرهنگی یا چارچوبی نهادی است که به دنیا معنا و ساختار می‌بخشد.»، بگذریم. ...