دوشنبه، 25 تیر 1403

حمزه دستور

قاعده ۹۹

اغراق نیست اگر بگوییم خود زندگی کردن را فراموش کردیم و در گذشته جا گذاشتیم. ...

اسماعیل شمس*

آتشی که هرگز خاموش نخواهد شد.

مردم مشعل به‌دستی که شبانه از کوهستان‌های کنونی کردستان به سمت دشت می‌آ‌یند، نوادگان همان مردمی هستند که به ظلم و زور چند هزار ساله آشوریان پایان دادند. ...

فاتح مصطفائی

سەراهی "نژمار" یا سەراهی "مرگ"؟!

دوبانده نمودن و یا تعریض حداقل فاصله کانی‌دینار تا بیه کەڕە راه حل حذف تصادف در نقطه حادثه‌خیز "نژمار" است. ...

بهزاد احمدی

سنجرخان؛ نمای دور… نمای نزدیک

همه آنچه از سریال فاخر «سنجرخان» از سر تأمل دریافتم؛ نمایشی که بر سر «دامن‌شستن از دست‌آلودگان به گناه برادرکشی» برآمد. ...

حمزه مرادی*

حقوق متقابل مشترکین و شرکت برق

قراردادی تحت عنوان خرید انعشاب برق بین شهروندان و شرکت برق منعقد می‌گردد که در اصطلاح حقوقی به چنین قراردادهای یک طرفه‌ای که از پیش اماده شده و مشترک یا خریدار صرفا آن را امضا و قبول می‌نماید قرارداهای الحاقی می‌گویند. قرارداد مابین شرکت برق و مشترکین ...

ثریا مطهرنیا

مساله ایران و رهاشدگی میراث فرهنگی

میراث باستانی و آثار تاریخی، کشور ما را به یک ژورنال زنده و طبیعی در مورد تاریخ و تمدن تبدیل کرده و متاسفنه خیل عظیمی از این آثار یا رها هستند و در معرض نابودی یا در شرایط بسیار بد نگهداری می‌شوند. ...

محمد هادیفر

تأملی بر انتخابات ۱۱ اسفند در آذربایجان غربی

تحول انتخاباتی روی‌داده بازخوردهای اجتماعی زیادی را به دنبال داشته است؛ ازجمله باورمندی به ساختارهای اندیشه سیاسی حاکمیت و التزام حاکمیت بر برادری و برابری همه ایرانیان فارغ از هر مذهب و زبانی. ...