پنج شنبه، 10 آذر 1401

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان:

سازمان منابع طبیعی با رویکرد نوین به حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کردستان می‌اندیشد

کردستان در منطقه رویش‌گاهی زاگرس شمالی واقع شده و در این راستا مناطقی از رویش‌گاه‌های طبیعی که مشمول ماده یک قانون حفاظت و حمایت بوده، شناسایی و اقدامات حفاظتی و حمایتی از جمله محصور کردن رویشگاه و به کارگیری قرق‌بان و غنی سازی با بذر در آن انجام شده ...

قادر رحمان‌زاده*

به نوزادان حیات وحش دست نزنید

در صورت مواجه شدن با نوزادان حیات وحش، بدون آنکه به آنها دست بزنید، بلافاصله از آن مکان فاصله بگیرید تا حیوان مادر بتواند مجددا به سراغ بچه‌های خود بازگردد. ...