دوشنبه، 25 تیر 1403
روژان پرس » بین الملل

نجمه سیددخت

پیشینۀ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﻴﺎت در ایران و جهان/ به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات

در ﺳﺎل 1560 میلادی ژان ﻧﻴﻜﻮت ﺳﻔﻴﺮ پرتغال؛ ﺗﻮﺗﻮن را ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان دارویی ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﺮدرد پادشاه فرانسه ﺑﻪ آن ﻛﺸﻮر میﻓﺮﺳﺘﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ توتون را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه‌اش، ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﺎﻧﺎ Nicotiana ﻧﺎمگذاری ﻛﺮدﻧﺪ. ...

اردوغان از بغداد چه می‌خواهد

رئیس جمهور ترکیه عازم بغداد شد

اردوغان در سفر خود به عراق به اربیل نیز خواهد رفت و با مقامات اقلیم کردستان دیدار خواهد کرد. ...

برای نخستین‌بار در جهان صورت گرفت؛

پیوند کبد خوک به بدن یک انسان!

برای نخستین بار یک مرد ۵۰ ساله چینی که دچار مرگ مغزی شده، تبدیل به اولین فردی شد که از خوک، کبد دریافت کرد. ...