جمعه، 7 بهمن 1401
روژان پرس » تگ‌های اخبار » هواشناسی کردستان

محمد طالب حیدری

شرح یک طوفان گردوخاک

از شب گذشتە تصاویر ماهوارەای بیانگر شکل‌گیری طوفان گردوخاک روی خاور میانه عربی بود کە با توجە به سمت معمول شرق سوی باد مستقیما به سمت ما در حرکت است. ...