جمعه، 14 بهمن 1401

شناسایی 12 مورد ابتلا به "اُمیکرون" در کرمانشاه

پای امیکرون به کرمانشاه باز شد

معاون مرکز بهداشت استان کرمانشاه از شناسایی 12 مورد ابتلا به سویه "اُمیکرون" کرونا در سطح استان خبر داد. ...