جمعه، 10 آذر 1402

صدیق مینایی – روزنامه نگار

مرگ «ژینا امینی» بستری برای اعتراض به رویکرد حاکمیت در نگرش به حقوق کوردها

وجود تنوع نژادی، فرهنگی و دینی برای کشور هم یک فرصت است و هم یک تهدید زیرا از یکسو این تنوع نشان از غنای فرهنگ ملی دارد و می‌­تواند سبب تحکیم وحدت ملی و تسریع روند توسعه شود که این پیامد مشروط است به توزیع عادلانه قدرت، ثروت و منزلت. ...

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور خبر داد:

پایان هفته ارائه گزارش نهایی درباره مهسا امینی

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: فرصت سه هفته‌ای پزشکی قانونی برای ارائه گزارش نهایی و رسمی خود درباره پرونده فوت مهسا امینی تا پایان این هفته به پایان می‌رسد و انتظار می‌رود این گزارش تا پایان این هفته به دست مجلس برسد. ...