جمعه، 14 بهمن 1401
روژان پرس » تگ‌های اخبار » مدیر امور روستایی و شوراهای استانداری کردستان

گفت‌وگوی روژان‌پرس با مدیر امور روستایی و شوراهای استانداری کردستان؛

دولت با رویکرد نوین به توسعه روستاهای کردستان می‌اندیشد

روستا در اصل دارای هویت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خاص است که بخش بزرگی از پیکره هویت ملی بوده و بر روند حفظ اصالتها و نظام توسعه تاثیر کارکردی دارد زیرا به دور از تاثیرگذاری مستقیم فرهنگهای غالب بیگانه و تاثیر پذیری از پدیده های خطرناک نوین اقتصاد شهری ...