دوشنبه، 3 مهر 1402

دکتر افراسیاب جمالی

«صباح هورامی» و دگرگونی در موسیقی هورامی

اگر صباح هورامی نتوانسته با علم و یقین و نقشه راه در پی مدرن نمودن هواز هورامی بربیاید اما شناخت وی از وضعیت هنر در دوران خودش و همچنین شناسایی هویت و ذائقه نسل‌های یادشده باعث شد که پرونده‌ای پربار از موسیقی را بعد از خود به یادگار بگذارد؛ سابقه‌ای که ...