شنبه، 15 بهمن 1401
روژان پرس » تگ‌های اخبار » روزنامه رسمی کردستان

نرم نرمک می‌رسد اینک بهار

روژان شماره ۵۷۶

روند جابجایی قدرت در کردستان اگرچه دیر شروع شد اما مدیریت جدید، توان مضاعفی در ظرفیت اجرایی استان ایجاد کرد؛ ظرفیتی که متاسفانه دچار روزمرگی و نوعی بیماری مزمن شده بود. ...

روزنامه روژان حامی توسعه کردستان

روژان شماره ۵۵۲

روژان شماره ۵۵۲ سه‌شنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۰ ...