جمعه، 10 آذر 1402
روژان پرس » تگ‌های اخبار » خیرین گلواخی

به مناسبت یکمین سالگردکوچ معلم فرزانه زنده یاد «ایرج خان امینی»

نجیب‌زادگان خدوم ایل گه‌ڵواخی

اخیرا سعادتی نصیب شد و با سفر به مهرشهر کرج از جمعی از این نجیب‌زادگان دیداری خانوادگی صورت گرفت. به راستی بر ما معلوم گردیدکه بزرگان همچو خورشیدند که بر همه می‌تابند... امیدوارم درخشندگیشان مستدام باد ...