پنج شنبه، 3 اسفند 1402
روژان پرس » اجتماعی » با حیوانات مهربان باشیم

حق روشنفکران در قبال جانداران چیست؟

با حیوانات مهربان باشیم

0
کد خبر: 1381

با حیوانات مهربان باشیم

خوشبختانە خیلی‌ها هم شعور اجتماعی‌اشان بالاست و از بین بردن جانداران را قتل انسان‌‌ها تلقی می‌کنند و همیشە بە جاندارانی کە خدا آنها را آفریدە خدمت می‌کنند. بیایید در حق حیوانات مهربانی کنیم.
بودن هیچ جانداری در طبیعت اضافی نیست، اما هنوز کە هنوز است در این عصر انسان‌هایی یافت می‌شوند کە برای خندە و تمسخری بیجا شوربختانە دست بە آذار و اذیت و آسیب رساندن جاندارانی نظیر: گربە، سگ، روباە، خرگوش، لاک‌پشت، انواع پرندگان و خزندەگان... در طبیعت یا گذرگاەهای شهر و روستا می‌‌‌‌زنند! با پرسشی در ذهن خود بیشتر بە عمق مسئلە پی خواهیم برد کە فلسفه خلقت چیست؟ خداوند سبحانی کە خالق همە است همانطور کە مورچە را می‌آفریند دیگر جانداران از جملە انسان دو پا را هم آفریدە است، منتها انسان اشرف مخلوقات است.
میازار موری کە دانەکش است
کە جان دارد و جان شیرین را خوش است
با ذکر این شعر سعدی شیرازی هدف این نوشتە بیشتر کالبدشکافی می‌شود کە حق روشنفکران جامعە اعم از معلم، دانش‌‌آموز، کارمند، امامان جماعت، بازاری و فعالان فضای مجازی، در قبال طبیعت چیست؟ آیا می‌توان با گفتن من وقت ندارم و سر کار هستم و... از رسالت سنگینی که بر دوش دارند شانه خالی کنند؟ شما دین خود را پرداخت کنید، حتی خانوادە و بستگان خود را آگاە کنید و بدانید کە کارتان بزرگ بودە است. اندک اندک جمع گردد وانگهی دریا شود.
مردم ما بی‌رحم نیسند ولی آگاهی لازم در مورد داشته‌های طبیعت ندارند. موش اگر زمستان دانە بسیاری از گیاهان را زیر زمین نبرد بهار، گیاهانی کە بدین روش می‌‌‌رویند سبز نمی‌‌شوند و باز اگر مار نباشد موش دنیا را لیتەزار خواهد کرد. جانداری کە خطرآفرین نیست نباید از بین بروند. وقتی کە زورمندی بە فکر ناتوانیت باش. حق جانداران و زبان بستەها پیش الهی محفوظ محفوظ است، پس اگر هر انسان توانمندی می‌‌‌‌‌‌‌خواهد زندگی خود و فرزندانش را دیر یا زود بە آتش بکشاند بفرمایند این گوی و آن میدان... خدا دیرگیر است اما سخت‌گیر. چوب خدا صدا ندارد هر وقت بزند دوا ندارد.
بیایید حق زندگی و امنیت بە جانداران بدهیم و با طبیعت دوبارە آشتی کنیم. بیایید با حیوانات مهربان مهربان باشیم. با نگاهی بە کشورهای پیشرفتە دنیا و میزان سطح آگاهیشان نسبت بە محیط زیست اهمال مسئولین را بیش از پیش در می‌یابیم... تا جایی کە این امکان برایمان مهیاست، برای آرامش روحمان جای بذل و بخشش بە مقدار کافی خوراک و آب دم دست جانداران بگذاریم و رهایشان کنیم. اگر در طول حیات خود مرتکب خطایی شدەایم جدا از رجوع بە مسائل دینی بە نظرم در حق دیگر جانداران نیز آنقدر خوب باشیم کە پرورگار بە ما نیکی کند. نسل گذشتە کە بە ما رسیدە متاسفانە با جانداران اهلی و خانگی رفتار خوبی نداشتەاند. برخی‌ها هنوز یاد نگرفتەاند پرندەای کە رو آشیانەاش است نباید با صداهای ناهنجار او را ترساند. برخی‌ها بە حدی از کرامت انسانی بە دور هستند کە از دست‌وپا شکستن و ضجەزدن‌های سگ‌ها و گربەها لذت می‌برند و قهقهه می‌زنند.  برخی‌ها با اسیر و در قفس گذاشتن پرندگان و دیگر جانداران کمبود ذهنی خود را بدین شکل ابراز می‌دارند. برخی‌ها هنوز درک درستی از بودن‌‌های طبیعت ندارند و از دور با سنگ و اشیاء بە سگ و گربە چنان حملەور می‌شوند کە گویی در جنگ و نبرد کافر و مسلمان هستند.  برخی‌ها بدون در نظر گرفتن زندگی جانداران کوەها را بە آتش می‌کشاند. برخی هم در حق انسان بسیار خوبند اما متاسفانە با اذیت و آذار حیوانات زندگی خود را در اجتماع تیرە و تار می‌کنند. خوشبختانە برخی‌ها شعور اجتماعیشان بالاست و از بین بردن جانداران را قتل انسان‌‌ها تلقی می‌کنند و همیشە بە دادەهای طبیعت خدمت می‌کنند..
''یا رب له‌ تاریکی خۆم بده‌ نه‌جاتم            ڕۆشنایی ڕووی خۆت که‌ره‌ خه‌ڵاتم''
کۆلیل
اکبرموفق (خەزانی دڵ)
دیواندرە روستایی شریف‌آباد  پاییز 1402
کلید واژه ها:
حیوان آزاری اکبر موفق
تبلیغ

نظر شما

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید