پنج شنبه، 3 اسفند 1402

بهزاد احمدی

مجبور به نوشتن و محکوم به روایت

هر اندازه دستگاه اداری و سیاسی، به شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی قائل و پایبند شود، به همان میزان، جامعه روزنامه‌نگاران نیز به «واقیعت محرز» و «خبر موثق» نیازمند هستند. ...

نجمه سیددخت

تاثیر فساد اداری بر فرهنگ جامعه

در حقیقت فساد مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد، کل اعضا را یکی یکی عفونی کرده و از کار می‌اندازد و چه بسا افزایش و گسترش این عفونت کل پیکر جامعه را فاسد کند. ...

صدیق مینایی - روزنامه نگار

سکوت نهادهای نظارتی و قضایی در پرونده‌های کلان فساد اداری کردستان و بی‌اعتمادی مردم

فساد یکی از ماهیت‌های ذاتی قدرت است و عوامل بازدارندگی آن شفافیت، اندازه‌گیری و پاسخ گوئی می‌باشد که باید در بطن قوانین قرار گیرند، در غیر این صورت این ماهیت فعال شده و هرچه میزان منابع بیشتر باشد به همان میزان فساد افزایش یافته و شاخص‌های منفی توسعه ...

صدیق مینایی – روزنامه نگار

بی اعتماد مردم کردستان به مبارزه با فساد سازمان یافته

گاهی شنیده می‌شود که مردم در راستای مبارزه با فساد با حاکمیت همکاری نمی‌کنند که این ادعایی درست است، اما ریشه در بی تفاوتی جامعه در قبال فساد ندارد و علت اصلی این امر عدم ارتباط صحیح و عدم اطلاع از عملکرد دستگاه‌های قضایی است و مردم اکنون بر این باورند ...

صدیق مینایی – روزنامه نگار

مقابله با فساد سازمان‌یافته شرط بقای حاکمیت و پیشبرد توسعه

فساد درون سیستمی بر اثر عواملی مثل دولتی بودن نظام اقتصادی، نفوذ افراد فاسد در لایه‌های مدیریتی، وجود گریزگاه های قانونی، نبود قوانین محکم برای مجازات مفسدین، ضعف اراده نظارتی، کاهش شفافیت تصمیم گیری و اجرا و نبود مکانیزم رسانه‌ای و حزبی آزاد شکل می‌گیرد ...