دوشنبه، 7 خرداد 1403

استاندار کردستان در پاسخ به سوال خبرنگار روژان در باره سقوط 1000 تیر برق:

درخواست گزارش کردیم منتظر نظر کارشناسی هستیم

استاندار کردستان در پاسخ به سوال خبرنگار روژان در باره حادثه غیر طبیعی سقوط 1000 تیر برق در بهمن ماه گفت: موضوع همچنان تحت بررسی است درخواست گزارش کردیم و منتظر نتیجه تحقیقات کارشناسی هستیم. ...