دوشنبه، 7 خرداد 1403

تصمیم عاجل کمیته اضطرار بررسی آلودگی هوا

مردم از ترددهای غیر ضروری خودداری کنند

با توجه به پیش‌بینی بروز شرایط بسیار ناسالم روز چهارشنبه اول تیر ماه انجام فعالیت‌های ورزشی در استان ممنوع اعلام شد. ...

محمدطالب حیدری- کارشناس هواشناسی

ادعاهای واهی

هرچند در گستره وسیعی در شمال عربستان، اردن، سوریه و عراق غبار شکل می‌گیرد اما کانون‌هایی هستند که جنبه فورانی دارند و آن کانون‌های اطراف فرات در حد فاصل سوریه و عراق است. ...

مشاور رئیس سازمان محیط زیست ایران:

ترکیه منشاء گرد و غبار در ایران نیست!

در حالیکه کارشناسان سدسازی‌های بی‌رویه ترکیه را عامل طوفان‌های گردوخاک در ایران می‌دانند دبیر ستاد کشوری مقابله با گردوغبار در مصاحبه با آناتولی گفته که ترکیه منشاء گردوغبار در ایران نیست! ...

خبرهای روز کردستان و گزارشات متنوع را در روژان بخوانید

روژان شماره ۵۸۸

پیکر کولبر ارومیه‌ای پس از ۴ ماه مفقودی در کوهستان‌های مرز ترکیه پیدا شد و به ایران بازگردانده شد. ...

محمدطالب حیدری

ریزگردها و مدیریت رها شده زمین

پدیدە طوفان‌های گردوخاک خاورمیانە، ناشی از دست‌یازی‌های طمع‌ورزانە در مدیریت رودخانە‌های منطقە به‌ ویژە دجلە و فرات و البتە رها شدگی مدیریت زمین و فقدان هرگونە هماهنگی دولتهاست. ...

محمد طالب حیدری

شرح یک طوفان گردوخاک

از شب گذشتە تصاویر ماهوارەای بیانگر شکل‌گیری طوفان گردوخاک روی خاور میانه عربی بود کە با توجە به سمت معمول شرق سوی باد مستقیما به سمت ما در حرکت است. ...