دوشنبه، 25 تیر 1403

ثریا مطهرنیا

مطالبات به حق معلمان و ضرورت عمل به وعده‌ها به دور از عوام‌فریبی

امروزه جامعه‌ی ما با مشکلات داخلی و خارجی خاصی دست به گریبان است، از سویی شهروند کشوری در حال توسعه هستیم که در تاریخ، تمدن ساز و ارجمند بوده است اما مدام در معرض تهدیدات خارجی است و از سویی در داخل کشور بعضی ناکارآمدی‌های مدیریتی موجب ایجاد مشکلاتی چون ...

ثریا مطهرنیا- کنشگر مدنی

چه باید کردهای مبارزه با فساد

مافیای فساد اضلاع مختلفی دارد که گاه آنقدر قوی و تنومند است که حتی سرویس‌های امنیتی داخلی در برخورد با آنان نیز با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند. ...

ثریا مطهرنیا

فقر آموزش مسئولین

قدرت ملی زمانی به بیشینگی می‌رسد که شهروندان با اکثریت قریب به اتفاق به عنوان ثروت‌های مهم انسانی کشور در فرآیند آموزش کیفی قرار گیرند و بتوانند نظام سیاسی و اقتصادی کشور را ارتقا ببخشند و از کودکی افرادی مسئولیت پذیر باشند تا در هنگام رسیدن به قدرت با ...

ثریا مطهرنیا

جایگاه معلمان در بیشینه‌ساز قدرت ملی

کشوری که می‌خواهد میراث‌های فرهنگی و تمدنی خوب خود را حفظ و از آن مهمتر؛ در اکنون و آینده، تولید‌گری خلاق و افزایش دهنده‌ی این نمودها و قدرت تمدنی باشد می‌بایست سرمایه‌گذاری‌های عظیمی روی سیستم آموزشی خود انجام دهد تا بتواند بهترین و مبتکرترین نیروهای ...