دوشنبه، 25 تیر 1403

موقوفات ماهرخسار معتمدوزیری با حمایت از 1000 نفر از ایتام فصل نوینی از نیکوکاری را رقم زد

موقوفات ماهرخسار معتمد وزیری از 2 سال قبل وارد فصل نوینی از خدمت‌گذاری و گسترش دایره خدمات شده که قبلا سابقه نداشت، برای نمونه اشاره می‌شود به ورود به حوزه عمرانی، آموزشی، بهداشتی و انسانی که سبب شده تا مبالغ مصرف شده آنها از 4 میلیارد تومان در سال 1401 ...

موقوفات بانو ماهرخسار خانم معتمدوزیری ستاره درخشان آسمان وقف و خانه امید نیازمندان کردستان

حوزه اجتماعی کردستان بیش از همه حوزه ‌ها نیازمند حمایت خیرین و واقفان خیراندیش است زیرا در حال حاضر ما با معضلاتی از قبیل طلاق، اعتیاد، سستی بنیاد خانواده، کاهش جمعیت، زنان خیابانی و کودکان کار هستیم. ...

قادر کریمی *

حمایت قوه قضائیه از تولید و اشتغال امیدوار کننده است اما کافی نیست

رویکرد فعلی قوه قضائیه پایان دادن به رانت و فساد اقتصادی است که این روند در ذات خویش امیدوار کننده است زیرا نشان از حرکت برای پایان دادن به غارت مافیاهای رانت، رشوه و قاچاق و شروع حرکت به سمت شکوفایی اقتصادی و احقاق عدالت دارد. ...