دوشنبه، 25 تیر 1403

سعید پارسانیا

برای تو برای فراموشی!

به آرزوهایشان پشت نکنید که برای فردای سرزمینشان چه در سیروان چه در کارون فرزندی از جنس شعر و باران باشند نه فرزندی از خشم و نکبت! ...

زیبا احمدی

امروز روز شماست...

تبارک الله دارد، خدایی که بشری را در کالبد عشق می‌آفریند.. ...

ثریا مطهرنیا

بودن یا نبودن روز معلم!؟

هیچ‌گاه گمان نمی‌بردم شرایط معلمین تا این اندازه تراژیک شود که به این امر فکر کنم که آیا ماندن روز معلم در تقویم مانند گذشته، آن شور، اشتیاق و انگیزه را برای معلمین از وجه نمادین ایجاد می‌کند یا خیر؟ ...

ثریا مطهرنیا

معلمان كاريزماتيك

هر معلمی کاریزما دارد، چرا که مرکز جهان دانش‌آموزان در کلاس درس است؛ اما چه اتفاقی می‌افتد که وجه کاریزماتیک یک معلم برای دانش‌آموزان و حتی دیگران بیشتر می‌شود. ...

ثریا مطهرنیا

مطالبات به حق معلمان و ضرورت عمل به وعده‌ها به دور از عوام‌فریبی

امروزه جامعه‌ی ما با مشکلات داخلی و خارجی خاصی دست به گریبان است، از سویی شهروند کشوری در حال توسعه هستیم که در تاریخ، تمدن ساز و ارجمند بوده است اما مدام در معرض تهدیدات خارجی است و از سویی در داخل کشور بعضی ناکارآمدی‌های مدیریتی موجب ایجاد مشکلاتی چون ...