جمعه، 7 بهمن 1401

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی کردستان تبیین کرد؛

ایجاد اشتغال پایدار رویکرد کمیته امداد در کردستان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی کردستان: در بحث اشتغال بر اساس تجارب 43 سال گذشته روند به صورت فرایندی تعقیب می‌گردد به صورتی که در این چرخه تنها سرپرست خانوار را در نظر نمی‌گیریم بلکه همه فرزندان وی نیز شامل این قانون شده و مورد حمایت قرار می‌گیرند. ...