rojanpress.ir | با گرمای فصل

با گرمای فصل

روژان پرس: موج گرمای طاقت‌فرسای تابستان را امکانات مدرن مهار می‌کند. در این روزهای گرم باید به میلیون‌ها هموطنی آفرین گفت که در شرایط سخت گرما به ویژه در جنوب کشور چرخ تولید را در حرکت نگه می‌دارند.
هفته گذشته از شنبه ١٨ تیر که موجی از گرما شروع شد تا چهارشنبه ۲۲ تیر گرمترین روزهای امسال را شاهد بودیم؛ در واقع ظرف اقلیمی گرمای فصل در این روزها لبریز است و افزایش یک درجه در دمای هوا مانند یک درجه عادی احساس نمی‌شود.
مثلا روز چهارشنبه ۲۲ تیرکه دمای هوا در سنندج به 2/٤۲ درجه (سلسیوس) رسید بسیار گرمتر از پنجشنبه ۲۳ تیر بود که حداکثر دما به 3/٤۰ درجه رسید.
این کاهش دو درجه‌ای بسیار بیشتر از دو درجه احساس شد. از روز دوشنبه ٢٧ تیر تا چهارشنبه ۲۹ تیر مجددا  حداکثر روزانه یکی دو درجه افزایش دارد.
 تابستان هر چند مقاومت می‌کند اما به سرعت در سراشیب سقوط افتاده است. چون رخنمون زمین در نیمکره شمالی در حال رو برگرداندن از خورشید است.

27 تیر 1401, 19:00
بازگشت