rojanpress.ir | قابل توجه مقامات بهداشت و درمان

قابل توجه مقامات بهداشت و درمان

روژان پرس: نقصی که به طرح نسخه‌های الکترونیکی وارد است.
طرح الکترونیکی کردن نسخه‌های پزشکی اقدامی پسندیده و در راستای خدمت بهینه به جامعه و بیماران است اما از آنجا که زیرساخت‌ها و بستر شبکه اینترنتی در کشور فراهم نیست بعضا موجب اتلاف وقت بیماران می‌شود.
داروخانه‌ها اغلب شلوغ است و متقاضیان باید کارت‌ها یا همان نسخه الکترونیکی را در نوبت قرار دهند بعد از نیم ساعت تازه متصدی به سیستم که نگاه می‌کند می‌بیند قلمی از داروها نیست و بیمار باید به داروخانه‌ای دیگر مراجعه کند و این سیکل اتلاف وقت در آنجا نیز ممکن است تکرار شود.
در نظر بگیرید یک بیمار کافی است در هر داروخانه ۱۰ تا ۲۰ دقیقه وقتش تلف شود انگاه معلوم می‌شود که نقص کار کجاست؟
لذا از روزنامه وزین روژان انتظار دارد مراتب را به اطلاع دست‌اندرکاران بهداشت و درمان برساند تا بیش از این وقت بیماران در صف تهیه دارو در داروخانه‌ها اتلاف نشود.
برای رفع این نقیصه بزرگ پیشنهاد می‌شود پزشکان محترم علاوه بر ثبت الکترونیکی نسخه‌ها، همان نسخه را در برگه‌های کاغذی هم بنویسند و به بیمار تحویل دهند تا بیمار در بدو ورود به داروخانه به رویت متصدی عرضه دارو برساند. اگر گفت دارو نیست دیگر معطل نشود.
با سپاس شهروند سنندجی علی نوروزی
18 تیر 1401, 18:49
بازگشت