rojanpress.ir | شرح یک طوفان گردوخاک

شرح یک طوفان گردوخاک

روژان‌پرس: امروز جمعه سیزدهم از ماە اسفند و چهارم از ماە مارس و به قول مردم منطقه ما ماه نوروز است و دیروز عموما خوشحال از تاثیر یک سامانە بارشی در سالی چون امسال کە علیرغم بارش‌های مناسب برف و باران زمستانە هنوز در خشک‌سالی هستیم؛ اما از شب گذشتە تصاویر ماهوارەای بیانگر شکل‌گیری طوفان گردوخاک روی خاور میانه عربی بود کە با توجە به سمت معمول شرق سوی باد مستقیما به سمت ما در حرکت است. علل بروز طوفان‌های بزرگ مقیاس گردوخاک در خاور میانە ترکیبی است از عوامل زمینی و هواشناختی کە در جای خود به‌ویژە توسط نگارندە بررسی و در نشریات و روزنامەها منتشر شدە و علاقه‌مندان با جستجوی کلید واژەهای گردوخاک یا ریزگرد و نام نویسنده می‌توانند به آنها دست‌رسی یابند.
در اینجا ضمن نشان دادن تصاویر این طوفان در حال عبور از مرکز EUMETSAT ذکر نکاتی را  مفید می‌دانم.
- احتمالا در ادامه بهار امسال ما شاهد بروز هرازچندگاهی این طوفان‌های گردوخاک خواهیم بود 
- بر اساس یک تجربه ماندگاری طوفان‌های گردوخاک در نیمە اول بهار به‌دلیل وزش تندتر باد حداکثر یکی دو روز است؛ اما در نیمە دوم بهار دوامش در هوای منطقە ما بیشتر بودە و گاهی تا چهار روز هم ممکن است دوام آورد 
- هر طوفان گردوخاک کە شاخص کیفیت هوا را از مرز سلامتی بڴذراند به‌عنوان یک بحران سلامتی باید به حساب آید کە عوارض ناگوارش تمام جانداران را در بر می‌گیرد حتی به گیاهان و درختان هم آسیب جدی می‌بینند
- تبعات سلامتی گردوخاک در انسان‌ها انواع بیماری‌های ریوی است کە می‌تواند سایر ارگان‌های حیاتی دیگر را هم در بلندمدت دچار و درگیر سازد
- توصیه می‌گردد در روزهای غبارآلود در فضای باز ورزش نکنید و حتی المقدور از ورود هوای آلودە بیرون بداخل منزل با باز نکردن در و پنجره ممانعت نمایید.
- در شرایط غبار در فضای باز از ماسک استفاده نمایید.
- طبیعتا اقشاری  از مردم بدلیل سن و یا بیماریهای زمینەای آسیب پذیرترند اما عوارض منفی گردوخاک عام است و همە باید از آن بپرهیزند. 
١٣ اسفند ١٤٠٠( ٤ مارس٢٠٢٢)
13 اسفند 1400, 11:48
بازگشت